Frans van Steijn Academic Consultancy

Frans van Steijn Academic Consultancy (FvS AC) is door Frans van Steijn gestart na zijn pensionering in september 2014. Sinds 1996 was hij werkzaam bij de Vereniging van Universiteiten VSNU als beleidsadviseur onderzoeksbeleid, academische kwaliteitszorg, secretaris van het Algemeen Bestuur en secretaris van het Rectoren College. FvS AC is gespecialiseerd in beleidsadvisering en uitvoering van academische kwaliteitszorg en onderzoeksbeleid.

Kwaliteitszorg wetenschappelijk onderzoek

Evaluaties van wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd op peer review door internationale experts en op bibliometrische onderzoeksdata.
Frans van Steijn biedt ervaren en professionele ondersteuning van evaluaties en onderzoeksbeoordelingen. In de regel zullen research evaluations in de Engelse taal worden uitgevoerd. 
Frans van Steijn kan helpen bij het opstellen van self assessment reports, als secretary to research assessment committees, en als beleidsadviseur voor colleges van bestuur, faculteitsbesturen, en onderzoeksinstituten bij onderzoeksevaluties.

 

Kwaliteitszorg Academische opleidingen

Frans van Steijn kan optreden als secretaris van visitatiecommissies volgens de Nederlandse en Vlaamse visitatieprotocollen, binnen de kaders die de NVAO stelt.

Onderzoeksbeleid

FvS AC ondersteunt keuze- en communicatieprocessen op elk institutioneel niveau van wetenschappelijk onderzoek.

 

Over Frans van Steijn

Dr. F.A.J. (Frans) van Steijn (1949, Amsterdam) studeerde natuurkunde (BSc) aan de Vrije Universiteit en filosofie (MA) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gepromoveerd aan de UvA met een wetenschapssociologisch onderzoek naar de introductie van nieuwe kennisgebieden in de universiteiten. De titel van zijn proefschrift is: “The Universities in Society; a Study of part-time professors in the Netherlands”(1990).

 

Als docent en onderzoeker bij de eenheid Wetenschaps- en Technologiedynamica aan de Universiteit van Amsterdam deed hij onderzoek en advieswerk op het gebied van wetenschapsbeleid en research management. Zijn onderwijs bestond uit hoor- en werkcolleges voor bètastudenten op het gebied van ‘wetenschap en samenleving’. Van 1994 tot 1996 was hij senior beleidsadviseur bij de Overleg Commissie Verkenningen van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen.

Vanaf 1996 was Frans staflid bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU) met als aandachtsgebieden kwaliteitszorg en onderzoeksbeleid. Vanaf september 2003 was hij tevens secretaris van het Algemeen Bestuur van de VSNU (tot 2012) en van het Rectoren College (tot 2014). In 2012/3 was hij projectleider van de nationale werkgroep die het Standaard Evaluatie Protocol 2015 – 2021 voor de universitaire onderzoeksevaluaties heeft opgesteld.

Van 2012 tot 2016 was Frans lid van het Bestuurscomite VLUHR Kwaliteitszorg dat toezicht houdt op de uitvoering van de onderwijsvisitaties bij de Vlaamse universiteiten en hogescholen. In augustus 2014 is Frans van Steijn wegens pensionering uit dienst van de VSNU getreden. Als zelfstandige adviseur biedt hij aan universiteiten en onderzoeksorganisaties zijn kennis en ervaring aan op projectbasis.

 

Projecten

Gerealiseerde projecten

 • Review ICLON Research program Teaching and Teacher Learning
  Leiden University (November 2022)
 • Research Review Faculty of Law
  Open University Netherlands (October 2022)
 • Research Review Industrial Design
  Eindhoven University of Technology (April 2022)
 • Research Review Institute of Environmental Sciences (CML)
  Leiden University (2021)
 • Impact Narrative ‘Drugscriminaliteit in de Rotterdamse Haven’ for Erasmus Law School
  Erasmus University Rotterdam (2021)
 • Research Review Amsterdam Research Institute for Legal Studies
  University of Amsterdam (2020)
 • Research Review Sanquin Blood Supply
  Sanquin Blood Supply Foundation (2019)
 • Research Reviews KNAW Humanities Institutes Huygens ING, Meertens Instituut and IISG
  Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (2018)
 • Research Review Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS)
  Leiden University (2018)
 • Research Review Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)
  Leiden University (2018)
 • Research Review Religiewetenschappen
  Universiteit Utrecht (2018)
 • Toets Nieuwe Opleiding Maastricht University
  Secretaris in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO (2017)
 • Instellingstoets Kwaliteitszorg Universiteit Utrecht
  Secretaris in opdracht van de NVAO (2018)
 • Research Review Tilburg Law School
  Tilburg University (2016)
 • Review ICLON Research program Teaching and Teacher Learning
  Leiden University (2015)
 • Research Review National Research School Experimental Plant Science
  Wageningen University, 2015

Gepland

 • Research Review Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)
  Maastricht University (October 2023)
 • Evaluation Strategy Evaluation Protocol 2021 -2024
  Erasmus University Rotterdam (January 2024)

Publicatie Rectoren College

Frans van Steijn heeft in 2017 over het Rectoren College gepubliceerd in de 14e editie van de reeks ‘Universiteit en Samenleving’, ‘Universiteit en Identiteit; Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten’. Redactie L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans, Verloren, Hilversum 2017.
De publicatie is hier te downloaden: U&I Het Rectoren College 1955-heden

Contact

Frans van Steijn Academic Consultancy
Universitaire kwaliteitszorg en onderzoeksevaluaties

Angsteloord 18, 1391 EE Abcoude, Netherlands
Tel. +31(0)623421545
Email: frans.van.steijn@planet.nl
KvK 6112240

 
 

Foto’s website 2022: Jacqueline ten Have, Foto Studio Blaauw Volendam